MINA SIDOR     

Följande information kan ses i inloggat läge

Vår variant av ”Mina sidor” är öppen för alla våra egna hyresgäster- och kunder att läsa och därav kommer inget av personlig karaktär att publiceras, likt hos andra aktörer, där Bank-ID exempelvis krävs för personlig verifiering. Innehållet är riktat till dig som hyresgäst med information som rör bostadsområdet samt allmännyttigt som exempelvis länkar & dokument

Observera att det endast är våra egna hyresgäster som får tillgång till inloggningsuppgifter.
Bor du inte hos oss avslås din ansökan

Vid skapande av nytt konto granskas ansökningarna manuellt och inloggning kan först ske efter godkännande från administratör. Vår variant av "mina sidor" är öppen för samtliga hyresgäster att läsa och därav kommer inget av personlig karaktär, för din trygghets skull, att publiceras likt andra aktörer där Bank-ID krävs för verifiering. Portalen är en länk mellan oss och hyresgästerna för allmän information gällande bostadsområdena