MINA SIDOR

Följande information kan ses i inloggat läge 
Vår variant av Mina sidor är öppen för våra egna hyresgäster- och kunder att läsa och därav kommer inget av personlig karaktär att publiceras, likt hos andra aktörer, där Bank-ID exempelvis krävs för verifiering. Innehållet är riktat till dig som hyresgäst med information om bostadsområdet samt allmännyttigt exempelvis länkar & dokument

Vid skapande av nytt konto granskas ansökningen manuellt och inloggning kan sker efter vårt godkännande