NYHETER

FÖRENKLAD BESKRIVNING AV PERSONUPPGIFTSPOLICYN  

Behandling av personuppgifter i sociala medier, telefonsamtal, sms och övriga form av kommunikation stannar mellan oss och våra hyresgäster i enighet med GDPR, god etik och andra dataförordningar. Total sekretess råder för oss anställda förrutom då vi anser oss skyldiga att kontakta ex. socialtjänst eller polis av det vi sett eller hört. Vi hanterar varje situation för sig, dock alltid under regel & lag. Fullständig handlingsplan finns.
 
Som hyresgäst har man både rättigheter & skyldigheter. Det har även vi Fastighetsägare. Därför är det viktigt att läsa all information man delges av oss för att undvika överraskningar. Under "Mina Sidor" finns bra, erkända länkar till webbsidor som är riktade till dig med hyresrätt. 


VI BEMÖTER/HANTERAR FÖLJANDE:
 

- Grannfejder. En bra fest beror oftast på vem som håller den. Det kan bli svårt att komma till ro under natten och vi kan självklart inte förbjuda högtider, festivaler, födelsedagar, och andra milstolpar värda att fira. Däremot kan man själv tala om för sina närmsta grannar i förväg om datum & tid för att bibehålla en god grannsämja.

-  Förändringar i familjeförhållanden exempelvis en fullkomlig planering av partnerskapsskillnad med hyresgästen långt innan respektive själv vet om det. Personen i fråga ger oss ett förtroende och det stannar hos oss anställda.

- Att det förekommer våld, hot, missbruk eller annat brottsrelaterat i hemmet. Ibland är även barn involverade. Grannarna vågar ej gå ut och blåljuspersonal blir därmed kontaktade av oss då man av oro för konsekvenser helst inte anmäler situationen själv.

- Inbrott/skadegörelse/annan form av förstörelse i lägenheten eller på hyreshuset. Det är ofta tidskrävande åtgärder som krävs för att återställa skicket och du som står för hyreskontraktet kan bli ersättningsskyldig för kostnaderna.

- Olyckor och dödsfall i hemmet. Svåra situationer där vi är de första att både upptäcka och bekräfta tecken på att något är annorlunda än i vanliga fall.

- Komplicerade förmedlingar mellan parter som är oense. Detta förekommer i alla avseenden och vi träder in baserat på stadgar och ett opartiskt, neutralt synsätt. Fastighetsägarna kan behöva förhandla med Hyresgästföreningen för att komma fram till en lösning som accepteras av båda parterna.

- Videoövervakning med ljudupptag. Vi har sedan Juli- 2022 videobevakning med ljudupptag på alla våra bolag, dock i väldigt varierande omfattning. Följande länk beskriver på ett tydligt sätt skyldigheter och rättigheter för hyresvärd såväl som hyresgäst under tiden övervakningen beräknas ske: https://www.imy.se/verksamhet/kamerabevakning/privata-foretag/  Tidsramen för besparing av denna sorts data är högst 3 dagar då både ljud och rörelse per automatik registreras & lagras via molntjänster dygnet runt. Denna bevakningsgrad utgör känslig information och det är inte säkert att du som går under den har rätt att ta del av materialet. Vi med tillgång till materialet öppnar aldrig upp det av annat skäl än att misstanke om bevismaterial finns att tillgå & det skall vi ha underlag för om vi börjar leta bland klippen. 

- Nyfikenhet, oro & konspirationer. Vi kan inte lämna ut uppgifter om andra hyresgäster/kunder för att bekräfta sanningsgrad, dementera eller kommentera det vi emellanåt får höra- eller läsa om. 

- Oacceptabla tillvägagångssätt för att i efterhand försöka minska hyressumman per månad trots att man skrivit under ett hyresavtal som innefattar både den årliga hyreshöjningen med eventuella tillägg- och andra bestämmelser. Det är viktigt att läsa det finstilta i texten så vi är enade om vad för skyldigheter som råder både för Fastighetsägare samt Hyresgäst.

”Vi förstår den yttersta vikten av att hantera konfidentiell information”Innermått på tvårummarna i Mjällby (nybyggnationen/Trinnestensvägen)


Vi projekterar ytterligare 8 marklägenheter i Mjällby


18 lägenheter under uppbyggnad med inflytt hösten 2022


Midhalls Fastigheter AB förvärvades -2021


Fjärilspark och fler nya lägenheter i Mjällby -2021