VILKA ÄR VI?

SÖLFWITS är del i en koncernstruktur om flera aktiebolag verksamma inom fastighetsbranschen. Nuvarande bestånd ligger strax över 240 hyresrätter & affärslokaler, belägna i Sölvesborgs- och Karlshamns kommuner. Vi erhåller även parkeringslösningar samt förrådsplatser med möjlighet till magasinering. Vi utvecklas genom nyskapande projekt såväl som förvärv & förvaltning.